Yayın Politikası

Ar-Ge çalışması

Körfez Yayınlarından çıkan ürünler gerek kurumsal, gerekse bireysel müşterilerden gelen talepler ve Ar-ge çalışmalarının bir sonucudur. ürünler piyasaya çıkmadan önce öğrenci grupları üzerinde uygulaması yapılarak kontrol edilir. Gereken düzeltmeler veya düzenlemeler yapıldıktan sonra piyasaya sunulur.

Güncellik

Körfez Yayınları kurumsal ürünlerin tamamı her eğitim öğretim döneminin sonunda yeni baştan üretir.

Müfredatı değişen veya sınav sisteminde değişiklik yapılan yani güncelliğini yitiren kitaplarını raflardan toplar. Bu bakımdan Körfez Yayınlarını satan kitapçıların zararı olmaz.

Körfez Yayınlarını daima müşterinin yanında, ürününün arkasında durur.

İçerik ve Yaklaşım

Körfez Yayınları taklitçilik ve tekrardan uzak bir anlayışla yayın hazırlar. Müşterilerine bu farklılığı yaşatır.

Ara sınıflara yönelik yayınların hazırlanmasında mantık okula yardımcı kaynak olmasıdır.

Sınavlara hazırlık yayınlarında ise sınav mantığına uygun yayınlar hazırlar, gereksiz bilgi yüklemesi yapmaz. öğrencinin farklı soru tipleriyle hazırlanarak sınavlarda zorlanmadan başarıya ulaşmasını hedefler.